Giới thiệu - TS.THÍCH HẠNH TUỆ

Giới thiệu

 

 

TS.THÍCH HẠNH TUỆ

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

       Thông tin cá nhân

 1. Họ và tên: TRẦN HOÀNG HÙNG

 2. Pháp danh: THÍCH HẠNH TUỆ

 3. Ngày sinh 20/10/1976

 4. Ngoại ngữ:

  1. Anh Mức độ sử dụng khá

  2. Hán cổ Mức độ sử dụng Tốt

  3. Hoa văn Mức độ sử dụng Tốt

 5. Học vị cao nhất: Tiến sĩ, hoàn thành năm 2012 tại Đại học Quốc gia TPHCM, Việt Nam

 6. Chức vụ trong Học viện : Phó Trưởng khoa PGVN

 7. Chức vụ trong GHPGVN (2017 – 2022)

              - Ủy viên thường trực VNCPHVN, Phó giám đốc Trung Tâm Nghiên cứu Văn học Phật giáo

              - Ủy viên Ban giáo dục Phật giáo Trung ương

             - Ủy viên phân ban đào tạo giảng sư – Ban Hoằng pháp Trung ương

            - Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội Minh Trần

             Chức vụ khác liên quan đến giáo dục

 • Hiệu Trưởng Trường Ngoại Ngữ Thanh Nhân

 • Ủy viên Ban chấp hành Hội Nghiên cứu giảng dạy Văn học TP HCM

 • Thành viên Trung tâm nghiên cứu tôn giáo – Trường ĐH KHXH & NV – ĐHQG TPHCM

 • Giảng viên Đại học

Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc 419/11 CMT8, P13, Q10 .TP HCM

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1 Đại học

- Ngành học: Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc. Hệ Chính Quy

- Trường Đại học Sư phạm TP HCM

- Thời gian: Từ 1997 – 2001

Văn bằng cử nhân khác: Ngôn ngữ Anh (Đại cương)

 • Trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội Hệ Vừa học vừa làm

 • Thời gian: 1999 – 2002

2.2. Thạc sỹ

- Ngành học : Lý luận văn học

- Trường Đại học Sư phạm TP HCM, - Việt Nam

- Thời gian đào tạo: 2003 – 2006

- Tên Luận văn (về Văn học PGVN): Con người trong thơ Thiền Lý Trần dưới góc nhìn thi pháp học hiện đại

2.3 Tiến sĩ

- Ngành học: Văn học Việt Nam. Hệ: Chính quy tập trung

- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia TPHCM

- Thời gian đào tạo: 2008 – 2012 Năm hoàn thành 2012

- Tên luận án tiến sĩ (về Văn học PGVN): Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh trong văn học Phật giáo Việt Nam thời Trung đại

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 • Thời gian từ năm 2002: Giảng dạy và đảm nhiệm Tổ truỏng tổ Hoa văn tại Trường Ngoại ngữ Đông Phương ( địa chỉ tại Gò vấp – TPHCM)

 • Thời gian từ năm 2008: Đảm nhiệm chức Hiệu Trưởng Trường Ngoại ngữ Thanh Nhân ( địa chỉ tại Quận 1, TPHCM)

 • Từ năm 2009:

+ Giảng dạy tại Trường Trung Cấp Phật học TP HCM

Các môn đảm nhiệm: (Chương trình Trung cấp và Cao đẳng)

Kinh Trung A Hàm,

Phát bồ đề tâm văn,

Na Tiên tỳ kheo,

Luận Phật thừa tông yếu

Giáo dục Phật giáo

Đạo đức Phật giáo

Văn học Phật giáo Lý Trần

+ Giảng dạy tại Trường Trung Cấp Phật học Bình Dương

Các môn đảm nhiệm

Hán văn

Kinh Trung A Hàm

Văn học Phật giáo

Thiền Tịnh Mật

+ Giảng dạy tại Trường Trung Cấp Phật học Tiền Giang

Lịch sử Phật giáo Việt Nam

+ Giảng dạy tại Lớp Cao cấp – Trung cấp giảng sư – Ban Hoằng Pháp trung ương

Các môn đảm nhiệm

Tư tưởng Phật giáo Việt Nam

Văn hóa Phật giáo Việt Nam

Hướng dẫn soạn bài diễn giảng

Ứng dụng duy thức trong diễn giảng

+ Giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam

Các môn đảm nhiệm

Văn học Phật giáo Việt Nam

Văn học Phật giáo Lý Trần

Tư tưởng Phật giáo Việt Nam

Lịch sử Phật giáo Việt Nam

Luận Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh

Luận Khóa Hư….

+ Giảng dạy tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn – Đại học Quốc Gia TPHCM

Các môn đảm nhiệm

Khóa hư lục và Thiền học Việt Nam

IV QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

4.1 Tác phẩm đã xuất bản:

- Các công trình sách mà TS.Thích Hạnh Tuệ là tác giả, chủ biên, đồng chủ biên, đồng tác giả, biên tập:
1. Thiền học Việt Nam, Nxb Phụ nữ, 2022, (Thích Hạnh Tuệ, đồng chủ biên)
2. Văn hóa Phật giáo Việt Nam, Nxb Phụ nữ, 2022, Thích Hạnh Tuệ, đồng chủ biên
3. Đại cương tư tưởng Phật giáo Việt Nam, Nxb KHXH, 2021, tái bản 2022 (Thích Hạnh Tuệ, đồng chủ biên)
4  Lịch sử Phật giáo Việt Nam ( cấp đại học) Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021, Thích Hạnh Tuệ (đồng chủ biên)
5. Văn học Phật giáo Việt Nam, Nxb KHXH, 2018 tái bản 2019. Thích Hạnh Tuệ 
6. Nghiên cứu về Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh, Nxb KHXH, 2017. Thích Hạnh Tuệ 
7 Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh trong văn học Phật giáo Việt Nam, Nxb KHXH, 2018, Thích Hạnh Tuệ 
8  Đại cương Lịch sử Văn học VN tập 1. Nxb Hồng Đức, 2021, Thích Hạnh Tuệ ( đồng tác giả)
9. Đại cương Lịch sử văn học Việt Nam tập 2. Nxb Hồng Đức,  Thích Hạnh Tuệ ( đồng tác giả)
10. Hạnh phúc chỉ nam, Nxb Dân Trí, 2022, Thích Hạnh Tuệ, Lưu Hồng Hoa, Nguyễn Ngọc Tấn 
11. Duy thức tam thập tụng thực giải. Nxb Dân Trí, 2021. Thích Hạnh Tuệ chủ biên
12  Văn hóa Phật giáo Lý Trần. 2022, Nxb dân trí, Thích Hạnh Tuệ chủ biên
13. Lịch sử Phật giáo VN ( trung cấp). 2022, Nxb Hồng Đức,  Thích Hạnh Tuệ ( đồng chủ biên)
14. Kinh Tứ niệm xứ thực giải, Nxb Dân Trí, 2020, Thích Hạnh Tuệ, Thích Nữ Thanh Quế 
15. Kinh nghiệm hoằng pháp - Ban hoằng pháp TP HCM, Tập 1, Nxb Hồng Đức, 2021. Thích Hạnh Tuệ ( đồng tác giả biên tập)
16. Kinh nghiệm hoằng pháp - Ban hoằng pháp TP HCM, tập 2 Nxb Hồng Đức, Thích Hạnh Tuệ đồng tác giả biên tập.
17. Nẻo về hạnh phúc (2018), Thích Hạnh Tuệ, Nxb Tổng hợp TpHCM
18. Hạnh phúc Minh Trần ( 2017), Nxb Lao động
4.2 Các bài nghiên cứu, tham luận khoa học

- 100 bài nghiên cứu, tham luận, bài báo trong các hội thảo khoa học cấp Quốc gia và Quốc tế , đăng trên cáo báo giấy, tạp chí, báo online.

V HƯỚNG DẪN LUẬN ÁN/ LUẬN VĂN

- Đã và đang hướng dẫn ( đồng hướng dẫn) cho 15 học viên (thạc sỹ) và 5 Nghiên cứu sinh (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Tp HCM và Học viện PGVN tại TpHCM
- Đã có kinh nghiệm hàng chục năm ngồi Hội đồng đánh giá Luận án ( tiến sĩ) và Luận văn (cao học) (Đại học Quốc gia Tp HCM và Học viện PGVN )

Đi tới facebook
Đi tới google
Đi tới twitter
Đi tới youtobe