5 đại giấc mơ của Thái tử Tất Đạt Đa trước khi thành Phật

5 đại giấc mơ của Thái tử Tất Đạt Đa trước khi thành Phật
Ngày đăng: 12/03/2022 Lượt xem: 461

5 đại giấc mơ của Thái tử Tất Đạt Đa trước khi thành Phật

Không chỉ loài người mới có giấc mơ mà có lẽ các vị chư Thiên, chư Thần cũng có, kể cả các vị Bồ Tát cũng vậy. Trong kinh Phật có kể câu chuyện Thái tử Tất Đạt Đa trước khi đắc thành quả vị Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni thì Ngài có năm đại giấc mộng. Đó là điềm báo Ngài chắc chắn sẽ chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác.

Vậy những giấc mơ ấy là gì? 

Giấc mơ thứ nhất

Đức Bồ Tát chiêm bao thấy đầu của Ngài gối lên dãy Hi-ma-lay-a, tay phải đặt về biển Tây, tay trái gác về biển Đông, hai chân đặt về phía biển Nam, thân của Ngài nằm lớn trên toàn địa cầu này. Ngài giải mã giấc mơ thứ nhất đó là Ngài sẽ thành tựu bậc Vô thượng Chính đẳng Chính giác trên toàn các cõi.

Bồ Tát chiêm bao thấy thân của mình nằm lớn trên toàn địa cầu

Bồ Tát chiêm bao thấy thân của mình nằm lớn trên toàn địa cầu

Giấc mơ thứ hai

Đức Bồ Tát thấy giữa rốn của Ngài mọc lên một cái cây; cây lớn lên và vươn lên tít tận trời cao. Ngài biết đây là báo hiệu Ngài là người duy nhất tìm ra con đường giác ngộ giải thoát cho tất cả nhân thiên và muôn loài chúng sinh.

Bồ Tát thấy giữa rốn của mình mọc lên một cái cây

Bồ Tát thấy giữa rốn của mình mọc lên một cái cây

Giấc mơ thứ ba

Đức Bồ Tát nằm mơ thấy bốn phương có bốn đàn chim bay về, mỗi đàn chim một màu sắc khác nhau là màu đen, màu xám, màu vàng, màu đỏ. Chúng đều bay về phía Ngài. Khi chúng về đến Ngài, đậu vào chân Ngài thì tất cả chúng đều biến thành một màu trắng. Điều này nói rằng, tất cả giai cấp sẽ quy hướng Ngài và đều sẽ có những người xuất gia tu hành với Ngài và thành tựu giác ngộ.

Bồ Tát mơ thấy từ 4 phương có 4 đàn chim bay đến và khi chúng đậu lên chân Ngài đều biến thành màu trắng

Bồ Tát mơ thấy từ 4 phương có 4 đàn chim bay đến và khi chúng đậu lên chân Ngài đều biến thành màu trắng

Giấc mơ thứ tư

Đức Bồ Tát nằm mơ thấy rất nhiều con giun màu trắng bò đầy lên bàn chân và lên tận đầu gối Ngài, rất lạ. Ngài nói sau này xuất hiện rất nhiều vị cư sĩ, gọi là cư sĩ người áo trắng. Những người này sẽ tin kính và hộ trì cho giáo Pháp của Ngài.

Bồ Tát nằm mơ thấy rất nhiều con giun màu trắng bò đầy lên chân, tới tận đầu gối của Ngài

Bồ Tát nằm mơ thấy rất nhiều con giun màu trắng bò đầy lên chân, tới tận đầu gối của Ngài

Giấc mơ thứ năm

Đức Bồ Tát nằm mơ thấy Ngài đi trên đỉnh núi mà bên dưới đỉnh núi toàn những thứ nhơ nhớp; thế nhưng chân của Ngài đặc biệt là không dính một chút nhơ bẩn nào. Giấc mơ này cho biết Ngài sẽ nhận sự tôn kính của tất cả thế gian nhưng Ngài không vướng mắc, không dính một chút sự tôn kính, danh lợi nào.

Bồ Tát thấy mình đi trên đỉnh núi, chứa đầy nhơ nhớp

Bồ Tát thấy mình đi trên đỉnh núi, chứa đầy nhơ nhớp

Sau khi tỉnh dậy, trong tâm Ngài thấy lòng hân hoan, phỉ lạc. Ngài trải cỏ bên cội cây Bồ đề, nhiếp tâm thanh tĩnh, điều hòa hơi thở, Thái tử Tất Đạt Đa phát lời đại nguyện: “Dù máu huyết khô cạn, dù chỉ còn gân, xương và da; ta quyết không rời nệm cỏ này nếu ta chưa đắc thành quả Phật”. Sau 49 ngày đêm thiền định miên mật, Ngài đắc thành quả vị Phật Chính đẳng chính giác, hiệu là Thích Ca Mâu Ni.

Các bài viết khác

GIẢI BỚT BUỒN PHIỀN
05 May, 2022 611

GIẢI BỚT BUỒN PHIỀN

Bài viết mới
VU LAN THIÊNG LIÊNG
THƯ MỜI: DỰ LỄ VU LAN BÁO HIẾU
Học bổng khuyến học MInh Trần
Giảng dạy tại Trường Trung Cấp Phật học Tiền Giang
Giảng dạy tại Trường Trung Cấp Phật học Bình Dương
Đi tới facebook
Đi tới google
Đi tới twitter
Đi tới youtobe