Giảng dạy tại Trường Trung Cấp Phật học Bình Dương

Giảng dạy tại Trường Trung Cấp Phật học Bình Dương
Ngày đăng: 13/05/2022 Lượt xem: 510

các môn giảng dạy:
Hán văn

Kinh Trung A Hàm

Văn học Phật giáo

Thiền Tịnh Mật

Các bài viết khác

Bài viết mới
VU LAN THIÊNG LIÊNG
THƯ MỜI: DỰ LỄ VU LAN BÁO HIẾU
Học bổng khuyến học MInh Trần
Giảng dạy tại Trường Trung Cấp Phật học Tiền Giang
Giảng dạy tại Trường Trung Cấp Phật học Bình Dương
Đi tới facebook
Đi tới google
Đi tới twitter
Đi tới youtobe