Giảng dạy tại Lớp Cao cấp – Trung cấp giảng sư – Ban Hoằng Pháp trung ương

Giảng dạy tại Lớp Cao cấp – Trung cấp giảng sư – Ban Hoằng Pháp trung ương
Ngày đăng: 05/05/2022 Lượt xem: 742

Các môn đảm nhiệm

+ Tư tưởng Phật giáo Việt Nam

+ Văn hóa Phật giáo Việt Nam

+ Hướng dẫn soạn bài diễn giảng

+ Ứng dụng duy thức trong diễn giảng

Các bài viết khác

Bài viết mới
VU LAN THIÊNG LIÊNG
THƯ MỜI: DỰ LỄ VU LAN BÁO HIẾU
Học bổng khuyến học MInh Trần
Giảng dạy tại Trường Trung Cấp Phật học Tiền Giang
Giảng dạy tại Trường Trung Cấp Phật học Bình Dương
Đi tới facebook
Đi tới google
Đi tới twitter
Đi tới youtobe